Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2021

Wyposażenie Laboratoryjne

Obraz
Oddzielne butle zawierające gazy palne od butli z gazami utleniającymi jakie możliwości najmniej 20 stóp albo przez przegrodę ogniotrwałą o wysokości 5 stóp spośród co najmniej 30-minutową ognioodpornością. Wszystkie butle zawierające łatwopalne gazy należy przechowywać po dobrze wentylowanym miejscu.